Sos Holistische Psychologie

Sos Holistische Psychologie

In Verbinding Met Jezelf

SHP

Wie kan bij Sos Holistische Psychologie (SHP) terecht? 

De krachten van SHP liggen voornamelijk bij de volgende onderwerpen: 

  • Hoog sensitiviteit 
  • Burn-out 
  • Depressie 
  • Angststoornissen 
  • Verslaving 
  • Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) 

U kunt voor al uw mentale problemen terecht bij SHP.

SHP richt zich op het helpen op mentaal gebied, waarbij er wordt gekeken naar u als geheel en de omgeving die u beïnvloedt. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekeken naar specifieke levenspatronen die van invloed kunnen zijn op de huidige situatie. Samen met de therapeut doorloopt u een traject om de situatie te bevorderen. 

SHP adviseert u echter altijd in eerste instantie om uw problemen aan te kaarten bij de reguliere hulporganen, zoals bijvoorbeeld uw huisarts.

NB. In verband met het voorkomen van belangenverstrengeling, kan SHP geen medewerkers en/of cliënten van Orionis Walcheren als cliënt aannemen.

Verwijzing

Voor het maken van een afspraak bij SHP is geen verwijzing van uw huisarts benodigd.  

Wachtlijst

SHP heeft op dit moment geen wachtlijst. 

Privacy 

SHP levert GEEN informatie over behandelingen aan bij het DIS. SHP kan hierdoor uw privacy waarborgen en werken volgens de geheimhoudingsplicht, zoals deze in eerste instantie bedoeld is.  

Diagnoses 

SHP plaatst cliënten niet in hokjes met diagnoses zoals ADD, ADHD, Autisme et cetera. Het is voor SHP van belang, om niet alleen naar het individu te kijken, maar bijvoorbeeld ook naar de invloed van de omgeving op bepaalde gedragingen en karaktereigenschappen. Daarnaast zijn wij van mening dat het labelen, de controle en verantwoordelijkheid van een individu ondermijnt.