Sos Holistische Psychologie
5. Oprichting SHP

5. Oprichting SHP

Oprichting SHP 

Saroshini heeft Sos Holistische Psychologie opgericht, omdat zij diverse onderdelen van het leven bij elkaar wilde brengen voor het uitvoeren van geestelijke therapie. Mentale knelpunten en problemen in het leven hoeven namelijk niet altijd één oorzaak te hebben, maar zijn vaak een gevolg van bepaalde denk- en levenspatronen.  

Naast de bovenstaande reden, is het opgevallen dat er weinig therapeuten zijn met een migratie achtergrond die zich kunnen inleven in niet-Westerse culturele- en spirituele problemen.  

De insteek is om mensen die via de reguliere weg niet uit hun problemen komen, verder op weg te helpen in de juiste richting.  

De deskundigen waar wij aan overgeleverd zijn via het zorgstelsel in Nederland, zijn gebonden aan specifieke behandelmethoden waar zij niet van af mogen wijken. Deze behandelmethoden zijn echter niet voor elk individu effectief en zijn ontstaan als richtlijnen die werken voor de ‘gemiddelde’ mens.  

Binnen SHP wordt gekeken naar de mens als individu en binnen wettelijke, morele en ethische kaders zullen adviezen worden gegeven en technieken worden aangeleerd, die de persoon daar waar mogelijk, verder op weg kunnen helpen.  

Het belangrijkste einddoel voor SHP is om haar cliënten te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, haar cliënten van inzichten te voorzien en hun in hun eigen kracht te zetten, zodat zij op een positieve manier, lichter in het leven kunnen staan en obstakels makkelijk uit de weg kunnen ruimen.