Sos Holistische Psychologie
1. Tarieven

1. Tarieven

NB. In verband met het voorkomen van belangenverstrengeling, kan SHP geen medewerkers en/of cliënten van Orionis Walcheren als cliënt aannemen.

Tarieven 

Type Consult Tarief Incl. BTW Tijdsduur Additionele informatie 
Locatie SHP € 60,- 60 min.  
Aan huis* € 150,- 90 min. + reiskostenvergoeding € 0,29 per KM** 

* Consulten aan huis kunnen alleen geboekt worden voor in de gebieden Walcheren en Zuid-Beveland. 
** route bepaald via Google Maps 

Zorgverzekering

De consulten bij SHP worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Betaalmogelijkheden

U kunt bij SHP betalen via:

  1. Contant geld; Let op! SHP vraagt u om gepast te betalen. Er is geen wisselgeld aanwezig.
  2. Bankoverschrijving

Afspraak aan huis  

Het kan voorkomen dat u niet in staat bent te reizen, dan wel het huis te verlaten. Afspraken aan huis worden alleen gemaakt indien er een ernstige reden is, waarbij duidelijk gemaakt wordt dat het bovenstaande van toepassing is. Deze afspraken vinden alleen in weekenden plaats. 

Eerste consult 

Voordat het eerste consult plaatsvindt, wordt er van u verwacht al actief bezig te zijn in het heling-, herstel- of groeitraject. Bij het maken van een afspraak wordt u doorverwezen naar de website of gemaild met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Omdat het van belang is om op voorhand een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt te hebben, wordt verzocht dit formulier uiterlijk één dag voor de daadwerkelijke afspraak afgerond te hebben.  

In het eerste consult zullen de bijzonderheden die aan de orde komen op de vragenlijst besproken worden en wordt er uitvoerig stilgestaan bij de reden van uw komst en de zienswijze van de behandelaar hierop. Aan het eind van het eerste consult worden de eerste adviezen verstrekt. 

NB. SHP is geen medisch deskundig orgaan en zal daarom ook nooit in die rol optreden. SHP raadt u aan eerst uw huisarts en andere medische deskundigen te raadplegen indien uw klachten van medische aard zijn, alvorens u SHP om advies verzoekt. 

Tariefverklaring 

Waarom ligt het tarief van SHP zo veel malen lager dan bij andere (holistische) psychologen? 

  1. SHP is niet aangesloten bij een beroepsvereniging die lidmaatschapsgelden vraagt. Deze kosten hoeft SHP dus niet aan u door te belasten. 
  1. Saroshini, de therapeut van SHP, doet dit werk als bijverdienste en niet als broodwinning. 
  1. SHP vindt het belangrijk dat de drempel voor het zoeken van mentale hulp laag ligt. Een laag consulttarief draagt daaraan bij.